test ČD - center

6. května 2006 v 17:21 |  informace ČD
T E S T !- C E N T E Rpřevzato z www.zelpage.cz
Česko - Redaktoři ŽelPage (CSPSV) provedli podobný průzkum před rokem. Exkluzivní výsledky přinášíme právě nyní i čtenářům ŽelPage. Oslovili jsme všechna ČD centra v České republice - celkem bylo položeno šest otázek; ty se týkaly tarifů, zvláštních nabídek, spojení a všeobecně cestování vlakem do Evropy i v rámci republiky. Hodnocena byla správnost odpovědí, doba zpracování odpovědi a stylistická a grafická úprava. Celý průzkum probíhal výhradně e-mailovou formou.
České dráhy jsou největším zaměstnavatelem v zemi. V polovině krajů jsou největším krajským zaměstnavatelem (Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký), v 5 krajích se drží na 2. místě (Praha, Středočeský, Karlovarský, Liberecký, Zlínský) a bronzová příčka jim náleží ve 2 krajích (Vysočina, Moravskoslezský). Je škoda, že kvalita lidských zdrojů není právě v ČD centrech na dobré úrovni.
Na internetových stránkách Českých drah v sekci ČD centra si přečtete, že "pro zvýšení pohodlí klientů budují ČD, a. s. ve vybraných železničních stanicích ČD centra, která poskytují komplexní odbavení cestujících, včetně služeb regionálního charakteru. Kromě základních služeb poskytují ČD centra navazující, nadstandardní a zvláštní služby, které vychází z potřeb jednotlivých regionů a vhodně doplňují nabídku ČD. Špičkové vybavení umožňuje našim zaměstnancům splnit Vaše přání a sny." Je otázkou, zda je toto sdělení pravdivé. Posuďte sami. Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal vloni v dubnu, jsou některé otázky v současné době již neaktuální, přesto i v té době byly odpovědi velmi zajímavé.
V době průzkumu fungovalo na síti Českých drah, a. s. 35 ČD center. Protože průzkum probíhal pomocí e-mailové komunikace, vypadlo ČD centrum v Karviné, u kterého nebyl uveden e-mailový kontakt a také ČD centrum v Plzni, které bylo již v provozu, ale nebylo uvedeno na internetových stránkách. Z tohoto důvodu bylo osloveno pouze 33 ČD center. U ČD centra Zlín byl na internetu jiný e-mail, než v knižním jízdním řádu. Na tuto skutečnost jsme přišli a mohli jsme odeslat e-mail ještě jednou.
Otázky položené ČD centrům:

1) Kolik stojí zpáteční jízdenka vlakem SC Ostrava - Praha - Ostrava pro 1 osobu? 2) Na jaké vlaky musí být v Polsku zakoupena povinná rezervace a kolik stojí? 3) Kolik stojí nejlevnější zpáteční jízdenka přímým vlakem z Prahy do Mnichova pro 2 osoby? 4) Na kterých spojích jezdí ve zkušebním provozu rychlovlak pendolino. Rádi bychom zkusili cestu v tomto vlaku (o víkendu, 6 osob). Je nutné platit příplatek či zakoupit povinně místenku? 5) Existuje z Prahy nějaké přímé noční spojení na Ukrajinu? Rádi bychom cestovali vlakem na Ukrajinu v létě, kdy nejsou potřeba víza. Kolik stojí jízdenka pro 2 osoby v přímém lůžkovém voze? 6) Existují v Česku podobné slevy jako v Německu typu Frühlings-Spezial, London-Spezial apod.?
Abychom jenom nekritizovali, zveřejňujeme hned na začátku 2 nejlepší ČD centra - jedná se o ČD centrum Most (odpovídala Jakubková) a ČD centrum Choceň (odpovídala Hošková). Odpovědi byly zodpovězeny správně na 90, reps. 88 % a přišly z Mostu do 12 hodin a z Chocně do 36 hodin od odeslání e-mailu.
Za úplně nejhorší považujeme 2 ČD centra, která vůbec neodpověděla (do dnešního dne, tj. do 368 dnů od odeslání e-mailu). Do této skupiny patří ČD centrum Cheb a ČD centrum Ústí nad Orlicí.
Nejmenší problém s odpovědí byl u otázky č. 4, která se týkala provozu vlaku pendolino. Největší problémy byly naopak u dotazu na cenu jízdenky ve vlaku SuperCity. První odpovědi přišly několik hodin po odeslání otázek z ČD center v Brně (do 3 hodin) a Frýdku-Místku (do 5 hodin). Více než 72 hodin na odpověď potřebovala ČD centra v České Lípě, České Třebové, Jindřichově Hradci a Českém Těšíně. Jako nejhorší lze označit Cheb a Ústí nad Orlicí, která vůbec nereagovala! Formální stránka a úprava došlých odpovědí byla značně rozdílná. Rozhodně nebyla nijak kvalitní - objevovaly se gramatické chyby, v mnoha případech byla velmi složitá orientace v odpovědích.
Pro hodnocení byla u otázek č. 1 - č. 6 zvolena stupnice 1 - 10 (1 - nejhorší, 10 - nejlepší), čas byl hodnocen podle doby čekání na odpověď (sestupně po 5 hodinách se snižoval maximální počet bodů 24 o 1 bod), u úpravy byl maximální počet 16 bodů, za každý nedostatek byl stržen 1 bod (gramatické chyby, chybějící podpis, oslovení, datum, špatná orientace v textu atp.). Celkově bylo možné získat maximálně 100 bodů.
Pořadí ČD center, dosažený počet bodů (%) a jméno odpovídající(ho)
1. Most (90) - Jakubková; 2. Choceň (88) - Hošková; 3. - 6. Krnov (87) - neuvedno, Opava-východ (87) - neuvedeno, Kladno (87) - neuvedeno, Lanškroun (87) - neuvedeno; 7. - 8. Veselí nad Moravou (86) - neuvedeno, Jihlava (86) - neuvedeno; 9. Kralupy nad Vltavou (84) - Podracká; 10. - 11. Příbram (83) - Praislerová, Lysá nad Labem (83) - Jan; 12. - 13. Praha-Libeň (82) - neuvedeno, Brno (82) - Brezovský; 14. Frýdek-Místek (80) - neuvedeno; 15. Zlín (78) - Veselá; 16. - 17. Ostrava hl. n. (76) - neuvedeno, Děčín (76) - neuvedeno; 18. Jindřichův Hradec (74) - Kostková; 19. - 23. Ústí nad Labem (72) - neuvedeno, Přerov (72) - Labajová, České Budějovice (72) - neuvedeno, Kolín (72) - neuvedeno, Česká Lípa (72) - neuvedeno; 24. - 25. Hradec Králové (71) - Mičolová, Česká Třebová (71) - Kolářová; 26. Pardubice (69) - neuvedeno; 27. Olomouc (67) - Marková; 28. - 29. Liberec (62) - neuvedeno, Břeclav (62) - Divišová; 30. Valašské Meziříčí (60) - Střítežská; 31. Český Těšín (53) - neuvedeno; 32. - 33. Cheb (0) - neodpověděli, Ústí nad Orlicí (0) - neodpověděli
Mohlo by se zdát, že ČD centra, která odpověděla, získala nadpoloviční počet bodů, avšak přesto byly některé odpovědi nesmyslné a úsměvné. V následujících odstavcích uvádíme přehled chybných odpovědí.
ČD centra v Brně, Ústí nad Labem, Pardubicích, Valašském Meziříčí a Liberci odpověděla na ot. č. 1 (SC Manažer), že jízdenka stojí Kč 1.500, z Hradce Králové napsali Kč 1.000, v Kolíně doporučovali nákup síťové jízdenky platné pro cestu tam a zpět za 700 Kč a zaplacení servisního poplatku 200 Kč.
Správná odpověď: Zpáteční jízdenka pro 1 osobu ve vlaku SC stojí 1.100 Kč. Jedná se o globální cenu (směr Ostrava - Praha 600 Kč, směr Praha - Ostrava 500 Kč). V případě, že má zákazník jízdenku pro 1. třídu, zaplatí navíc servisní poplatek 200 Kč. Globální cena i servisní poplatek obsahují bezplatnou rezervaci místa.
U ot. č. 2 se nevyskytly vážnější problémy. Pouze z Kralup nad Vltavou přišla odpověď, že otázku nedokážou zodpovědět, v Ostravě hl. n. prodávají místenky pouze na vlaky Ex.
Správná odpověď: V Polsku musí být zakoupena povinná rezervace na kategorie vlaků EC, IC, Ex, TLK a IRN. Místenky s nástupní stanicí v ČR stojí 30 Kč, s nástupní stanicí v Polsku 3 eura. V hlavičce vlaku je uvedeno R v rámečku, na které vlaky je místenka povinná.
K ot. č. 3. přicházely velmi zajímavé odpovědi zejména z moravských ČD center. V Českém Těšíně doporučovali bezkonkurenčně nejnižší cenu s jízdenkou CityStar za 3.739 korun s uvedením podmínek jejího využití. Stejná odpověď přišla i z Břeclavi, navíc byla zmíněna možnost kombinace CityStar s Kartou Z.
Správná odpověď: Pro cestu do Mnichova a zpět je nejlepší využít slevu München Spezial (platí 1 měsíc, 2. třída), která platí ve 2 párech přímých vlaků (R 264, R 266) s odjezdem z Prahy v 9.15 a v 17.15 hod. Zpáteční jízdenka pro 1 osobu s uvedenou slevou stojí 52 eur, pro 2 osoby dvojnásobek (tj. cca 3.215 Kč). V případě použití přímého nočního rychlíku (R 352) s odjezdem z Prahy ve 21.52 hod. je nejlepší využít za splnění určitých podmínek slevu CityStar (3 dny předem, noc ze soboty na neděli). Pro 2 osoby stojí tato jízdenka 4.320 Kč (s kartou Z 3.814 Kč).
U otázky č. 4 týkající se pendolina bylo zajímavé, že špatné odpověděli z Ústí nad Labem, města, kterým tento vlak projížděl. Špatně byl napsán jízdní řád vlaku. Naopak v Českém Těšíně nezohlednili při výpočtu cen možnost skupinové slevy a jízdenka byla hned o necelých 300 Kč dražší.
Správná odpověď: Vlak jezdí každý den od 23. 12. 2004 na R 772 z Prahy Masarykova nádraží (odj. 10:26) do Děčína hl. n. (příj. 12.04). Zpět jede na R 777 z Děčína hl. n. (odj. 13.57) do Prahy Masarykova nádraží (příj. 15.38). 6 dospělým osobám z Prahy do Děčína a zpět se vyplatí skupinová sleva (celkem 720 Kč, 1 osoba 120 Kč), o víkendu doporučujeme zakoupit místenky vzhledem ke zvýšenému zájmu cestujících (nejsou povinné), vlak je veden v kategorii R, takže se v něm nevybírají žádné příplatky!
Kritická situace nastala u 5. otázky, jež byla věnována cestě na Ukrajinu. 12 ČD center nezohlednilo dobu jízdy vlakem (nepřipočítali 24 hodin, vlak přijíždí až 3. den). V Liberci doporučovali spojení rychlíkem Vltava. Naopak podle břeclavského ČD centra trvá cesta z Prahy do Kyjeva vlakem necelé 4 hodiny a vlak do Kyjeva přijíždí v 00:09 hod.
Správná odpověď: Ano, ze stanice Praha hl. n. (odj. 21.20) R 201 do Kiev Pass (příj. 10.36), cesta trvá 36 hodin 16 minut a je dlouhá 1.477 km, ve vlaku je řazen přímý lůžkový vůz 1. i 2. třídy. Jízdenka pro 2 dospělé osoby v lůžkovém voze stojí za zpáteční cestu 8.536 Kč (jedna cesta polovinu).
U ot. č. 6 jsme byli velmi benevolentní a uznávali jsme informace o všech slevách. Z některých ČD center přišel široký seznam, někde neodpověděli na danou otázku vůbec. Nejzajímavější odpověď přišla z Kladna a Přerova, kde doporučovali návštěvu cestovní kanceláře ČD travel.
Správná odpověď: Uznávali jsme skoro vše. Dle uvedených typů slev byly nejbližší relační sleva Praha - Brno nebo München Spezial (určitý úsek) a SoNe+ (určité dny).
Je nutné dodat, že spousta odpovědí byla zodpovězena správně, na 100% však málokterá. Nejrychleji odpověděli z Brna, Frýdku-Místku, Ústí nad Labem, Krnova a Pardubic. Celkově byla nejlépe zodpovězena ot. č. 4, dále pak ot. č. 2, průměrně ot. č. 6, ot. č. 3, ot. č. 5 a nejhůře ot. č. 1.
Co říci závěrem? České dráhy investují do výstavby ČD center nemalé finanční prostředky. Činnost ČD center závisí zejména na kvalitě pracovní síly - bohužel ani jedno ČD centrum nebylo schopno zodpovědět všech 6 otázek naprosto správně. Ani doba potřebná pro odpověď nebyla uspokojující - v dnešní době chce mít zákazník aktuální informace v co nejkratším čase. Možná i proto se v e-mailech objevuje mnoho překlepů, gramatických chyb a nejsou dodržována alespoň základní pravidla písemné korespondence (alespoň podpis by měl být samozřejmostí). Při provádění průzkumu nás zaujalo, že ČD centra jsou např. ve Veselí nad Moravou, Lanškrounu či Příbrami, ale naopak chybí ve stanicích typu Praha hl. n., Bohumín, Hranice na Moravě či Havlíčkův Brod, kde zastavují vlaky vyšší kategorie (Ex, IC/EC, SC). Překvapivá je také absence ČD center v turistických destinacích jako Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Jeseník či Český Krumlov. Zarážející je také fakt, že ČD centra ležící na koridorových tratích obsadila spíše druhou polovinu žebříčku (z těchto ČD center přicházely odpovědi, že mají mnoho cestujících u pokladen a nemají čas odpovídat na takto rozsáhlé e-maily apod.).
Věříme, že ČD si nechávají externí firmou či samy provádějí podobné průzkumy, jak kvalitní služby poskytují zaměstnanci firmy zákazníkům. Dle článků v podnikových novinách Železničáři je zřejmé, že jsou si vědomy skutečnosti, že většina informací je dohledatelná na internetu (TR 10, TCV, přehledy slev apod.) a informace při osobním kontaktu musí být ty nejkvalitnější. Zatím tomu tak není a rozhodně se "sny a přání" zákazníků plní s chybami, omyly a pochybeními.
Pozn. Autoři průzkumu mají s ČD centry špatné zkušenosti, a proto jejich služeb využívají minimálně. Při cestách po vnitrozemí si vše vyhledají na internetu a cestují se síťovými čtvrtletními jízdenkami, při nákupu jízdenek do zahraničí využívají výhradně služeb kanceláře Wasteels v žst. Praha hlavní nádraží. Přesto věří, že se budou služby zlepšovat a tento pokrok opět prověří v nejbližších týdnech podobným typem průzkumu.
TOPlist
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak hodnotíte služby poskytované v ČD-Centru Pardubice hl.n.?(známkujte jako ve škole)

1 43.9% (82)
2 17.1% (32)
3 11.8% (22)
4 12.3% (23)
5 15% (28)

Komentáře

Zobrazit vše (349)
Zobrazit starší komentáře

301 amaliayj18 | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 13:25 | Reagovat

Bawdy representation shots    
http://gayarab.erolove.in/?blog_elisabeth
   erotika erotic tv series erotic desktop wallpaper erotic love letter

302 generic cialis online | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 2:53 | Reagovat

I just want to say you that Im newbie to blogs and absolutely loved youre website.

303 buy cialis online | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 15:09 | Reagovat

Very accurate information, I appreciate your sharing of this information.

304 Davidlok | E-mail | 17. srpna 2017 v 13:15 | Reagovat

<a href=http://secretnomer.ru/>Ваш путь к успеху и стабильному заработку! "нажми на текст"</a>

305 Richardoracy | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 23:58 | Reagovat

Good day dear users!
I need the qualified help, this video really will help me to earn money on binary options? If you don't know the answer, I ask you to send this video to your friends who will be able to help me!
Look, please, what do you think about it? Thank's!
https://www.youtube.com/watch?v=r1mmRzUdxo8

306 CraigUndip | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 20:43 | Reagovat

<a href=http://viis.ru>    юридическое сопровождение сделки купли продажи
</a>

307 RobertNuach | E-mail | 22. srpna 2017 v 14:32 | Reagovat

Виды бизнеса. Сборник рецептов для предпринимателей http://businessreal.ru/

308 Davidhiedo | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 0:07 | Reagovat

Назад в будующее  

<a href=http://555bet.ru/>спорт прогнозы на футбол</a>

309 MatthewSmola | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 3:26 | Reagovat

wonderful web site <a href=http://bestclotheshop.com/gallery-prom-dresses/2017-white-summer-short-mini-ball-gown-prom-dresses-sweetheart-tulle-puffy-gowns-2017-2018/>basics</a>

310 duh | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 9:46 | Reagovat

Как получить работу маркетолога?

http://shoppingprosto.com/marketing/ - Маркетолог обязанности Подробности по ссылке....

311 Husronald | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 16:21 | Reagovat

Brug evt  
<a href=https://forexvalutaomregner.dk/gbp>100 usd in dkk</a> hvis du ikke kan omregne i hovedet eller ikke kender kursen  :)

312 AmmaylilsGrieptior | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 14:54 | Reagovat

На самом деле Орех на щитах в метро – это отголосок удачной региональной рекламной кампании македонской фирмы, которая производит лекарство «Каффетин». Тогда в одном московском агентстве был придуман и снят ролик в технике флеш-анимации: грецкий орех раскалывается от боли, мы видим ядрышко ореха (а оно ведь напоминает мозг), появляется упаковка Каффетина, орех снова собирается и катится по своим ореховым делам. Кампания была довольно удачная, как утверждали хозяева Каффетина, продажи в регионах значительно выросли… В качестве поддержки ролику был придуман POS – с тем самым орешком в медицинской шапочке, который в настоящее время украшает щиты в Московском метро. А тогда, два года назад, он украшал прилавки в аптеках.
Вслед за удачей в регионах пришла идея запустить федеральную кампанию. Было решено снять полноценный ролик, и был объявлен тендер. Который был выигран все тем же московским агентством.
Сюжет выбранного ролика как раз был позаимствован из жизни секретных агентов и прочих Джеймсов Бондов. Мы должны были увидеть некого агента, естественно, в смокинге, привязанного к стулу. На темечко ему капала вода – этот процесс называется китайской пыткой, у человека от данной процедуры болит голова, сводит челюсти, ну и происходят прочие неприятности. Поэтому суперагент, не желая мучиться, дотягивается до зашитой в ворот рубашки таблетки, рвет ворот зубами, мы видим таблетку, зажатую губами, агент отклоняется назад – ему в рот капает вода. Таким образом он запивает таблетку Каффетина, довольный, принимает прежнюю позу, улыбается и хитро подмигивает зрителям. Пэкшот, слоган «Не дай боли расколоть себя».
Возможно, фирме, объявившей победу в тендере, не вполне нравился ролик, поскольку начался длительный этап согласований. Сценарий ролика менялся много раз и изменился до неузнаваемости. Как бывает в таких случаях, с водой выплеснули ребенка – то есть основную идею. Уже не было китайской пытки, не стало суперагента, его место занял человек, похожий на Брюса Уиллиса (поскольку он – крепкий орешек). И, наконец, фирма отказалась от идеи снимать ролик по этому сценарию.
На экраны вышел ролик, в котором со шкафа падал гипсовый бюст античного философа, голова философа раскалывалась и – «Не дай боли расколоть себя». Видимо, особых прибылей эта кампания фирме не принесла. И сейчас, спустя полтора года, фирма вернулась к образу ореха.
<a href=http://yumorpolitikru.ru.com/>Юмористическая история</a>

313 StephenTaist | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 23:37 | Reagovat

Interesting to read here. I have been reading as an unregistered user for a while, but now I finally decided to join the conversatoin :-)
Perhaps you might want to check out my website about
<a href=http://www.ruhrfeuerwerk.de/pyrotechniker-essen/>Feuerwerker in Essen</a>

314 MaksimCof | E-mail | 29. srpna 2017 v 3:00 | Reagovat

курительные смеси доставка
детские порно истории
курительные смеси купить
<a href=https://1ra.ru/>детское порно видео онлайн</a>
спайс бесплатно
детское порно видео бесплатно
порно видео зоофилы

315 kenam1 | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:28 | Reagovat

Blog with daily sexy pics updates
http://asslick.photo.erolove.in/?entry-esmeralda
free hard sex movie videos teens sexo bruna surfistinha videos sexo filmes completos fuck vids for mobiles secret naked women videos magical lyrical girl nanoha a s episode 5

316 StanleyObese | E-mail | Web | 1. září 2017 v 3:02 | Reagovat

<a href=http://dui-attorney-west-palm-beach.uw0.ru/>Dui Attorney West Palm Beach</a>

317 Ksuhauserm | E-mail | Web | 3. září 2017 v 10:43 | Reagovat

Нужна дипломная! Где заказать?

318 Ismaeleurom | E-mail | Web | 3. září 2017 v 20:50 | Reagovat

Новая информация об автомобилях <a href=http://autoisauto.ru/>autoisauto.ru</a>

319 katherynrf11 | E-mail | Web | 9. září 2017 v 15:53 | Reagovat

Original programme
http://maturesex.sexblog.pw/?dispatch.anastasia
hollywood erotic erotic short films pc erotic games free adult erotica erotic traveler

320 CharlestaP | E-mail | Web | 12. září 2017 v 19:45 | Reagovat

Последние новости  Армении здесь <a href=http://lratvakan.com/>lratvakan.com</a>

321 tracietf11 | E-mail | Web | 13. září 2017 v 0:39 | Reagovat

Gay porn from collective networks  
http://gayarab.erolove.in/?info-layne
  free gay games gay images gay old lindsey graham gay las vegas gay

322 XRumerTest | E-mail | 13. září 2017 v 16:05 | Reagovat

Hello. And Bye.

323 Stevepat | E-mail | 16. září 2017 v 9:29 | Reagovat

Find out what you need to improve in yourself to become more effective!

324 BradleyImirm | E-mail | Web | 16. září 2017 v 12:03 | Reagovat

Последние новости здесь <a href=http://novorossia-news.com/>novorossia-news.com/</a>

325 NicolasBar | E-mail | Web | 17. září 2017 v 3:36 | Reagovat

good website <a href=https://shoping-card.com/>kamagra reviews</a> - kamagra 100mg, what is kamagra.

326 Lesliespura | E-mail | Web | 17. září 2017 v 4:18 | Reagovat

Абалденные фотки <a href=http://yar-sm.ru/бляди-ярославля/> бляди ярославля</a>

327 DennisRet | E-mail | Web | 17. září 2017 v 13:45 | Reagovat

right resource <a href=https://sale-secure.com/>how to buy viagra</a> - where to get viagra, online viagra prescription.

328 rodneymq69 | E-mail | Web | Pondělí v 9:48 | Reagovat

Brazil shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?personal-diamond
  trans free movies transexuals freeshemale vids shemla.com shemail sex clip

329 karlpo60 | E-mail | Web | Pondělí v 9:49 | Reagovat

Gay porn website  
http://gayarab.erolove.in/?info-jesus
  older gay men straight acting gay men mr gay me-gay.com gay halloween costumes

330 JefferyPeept | E-mail | Web | Pondělí v 15:21 | Reagovat

medications not to take with cialis
<a href=http://cialisroq.com/>cheap cialis generic</a>
buy cialis in sydney
<a href="http://cialisroq.com/">cheap cialis generic</a>
what happens if a 16 year old takes cialis

331 JefferyPeept | E-mail | Web | Pondělí v 22:54 | Reagovat

buy cialis from india online
<a href=http://cialisroq.com/>buy cheap cialis</a>
atacand y cialis
<a href="http://cialisroq.com/">cialis price</a>
does cialis work more than once

332 Isaiastup | E-mail | Web | Úterý v 12:43 | Reagovat

Работа с и без регистрации в МЛМ Ламинин - Laminine LPGN на дому Скайп evg7773 +380976131437

333 VetbBlarne | E-mail | Web | Středa v 9:51 | Reagovat

no credit check loan - http://personalnerloan.org/ payday loans no credit check <a href=http://personalnerloan.org/>personal loan rates</a> ’

334 Bbmjkavoini | E-mail | Web | Středa v 21:01 | Reagovat

consumer credit counseling - http://paydayhhkl.org/
canadian online payday loan <a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans online</a> ’

335 VrbySpusia | E-mail | Web | Čtvrtek v 9:09 | Reagovat

canadian faxless payday loans - http://loansvtna.org/
financial <a href=http://loansvtna.org/>payday loans no credit check</a> ’

336 BbnvFluock | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:40 | Reagovat

same day money loans - http://paydayvax.org/
a no fax payday loan <a href="http://paydayvax.org/">payday loans no credit check</a> ’

337 Btbnhavoini | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:01 | Reagovat

Unbelievably user pleasant site. Tremendous details offered on couple of clicks on.

338 NecxSpusia | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:50 | Reagovat

I enjoy this website - its so usefull and helpfull.

339 LnmFluock | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:16 | Reagovat

Great website! It looks extremely professional! Keep up the excellent job!

340 BvbnEnrisa | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:53 | Reagovat

payday loans no credit
<a href="http://paydayhhkl.org/">online payday loans</a>
guaranteed payday loans direct lenders
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans online</a> ’

341 HhhjFlenet | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:53 | Reagovat

loans for poor credit
<a href="http://personalacrb.org/">online personal loans</a>
payday loans same day deposit
<a href=http://personalacrb.org/>apply personal loan</a> ’

342 ankoTar | E-mail | Web | Pátek v 0:39 | Reagovat

ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» является одной из основных проектно-конструкторской и инженерно-производственной   организацией в Украине и странах СНГ в сфере  промышленных пластинчатых теплообменных аппаратов для разнообразных областей промышленности. Свой производственный путь фирма начала с  1991 г., и в настоящее время и дальше продолжает успешно развиваться и  работать.  В основу фирмы были заложены совокупный производственный опыт группы специалистов  «УКРНИИХИММАШ», тенденция к прогрессу  и инициатива.  Сегодня же  ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» — симбиоз научно-технического фактора в области конструирования и изготовления высокоэффективного пластинчатого теплообменного оборудования.

<a href=https://ankort.com/ru/razbornye-plastinchatye-teploobmenniki/>разборные теплообменники</a>

343 Orvillelow | E-mail | Web | Pátek v 2:08 | Reagovat

Dzien dobry wszystkim mam na imie Kacper 21 lat jak i rownież jestem z Dolnego Slaska (Walbrzych). Na serwerze pogrywam od czasow jak piec bon wbijalo się marmurem blogoslawienstwa. Jestem maniakiem cs 1. 6, cs go, imetina, lola. Co sluzace do lola lubie sobie przypalic jak i rowniez co nieco przyje. ac. Zajmuje sie konstruowaniem grafiki w programie Gimp 2. 8 byłem takze adminem jak i opiekunem serwera cs 1. 6. Jezeli Coke potrzebujesz odbitka graficzna zapraszam do siebie masz mozliwosc mnie spotkać na ts-ie ktory w przypadku czego potrafie podac na pw. <a href=http://www.talkrevit.com/index.php?p=/discussion/165/chcialabym-tylko-sie-przywitac-jestem-poczatkujacym-czlonkiem-forum>lustra łodź hotel iness wydarzenia</a>

344 ИванGon | E-mail | Web | Pátek v 7:31 | Reagovat

Всем известно что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Каждый человека уникален. Подчеркнуть свою индивидуальность и купить одежду с готовым принтом (рисунком) или сделать свой дизайн можно в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

345 BbecPreoni | E-mail | Web | Pátek v 14:24 | Reagovat

loans for poor credit
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a>
loan cash
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

346 tamekayh60 | E-mail | Web | Pátek v 18:09 | Reagovat

Hi reborn website
http://euro.dating.hotblog.top/?entry.theresa
  dating sites in namibia old women seeking men dating russian women tips christian dating uk free aberdeen dating site

347 qyqjk | E-mail | Web | Včera v 12:14 | Reagovat

Sex Clip Couple. <a href="https://sfico.info">https://sfico.info</a> Teen Woman Xxx.

348 dhisx | E-mail | Web | Včera v 14:08 | Reagovat

Sex Bangla Tube. <a href="https://sfico.info">http://sfico.info</a> Best Pron Clips.

349 Ernestembon | E-mail | Web | Včera v 20:18 | Reagovat

Много полезной информации о ремонте <a href=http://montazhnik02.ru>montazhnik02.ru</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.