ČD nasadí Regionovu do Královéhradeckého kraje

18. května 2006 v 9:57 |  informace ČD
Tisková zpráva
17.05.2006 17:38

České dráhy nasadí motorové jednotky Regionova do provozu v Královéhradeckém kraji v červenci
Stejně jako v ostatních krajích České republiky bude Regionova také v Královéhradeckém kraji nést krajské imatrikulační znaky
Během letošních prázdnin - s největší pravděpodobností v měsíci červenci - nasadí České dráhy do provozu na lokání tratě v Královéhradeckém kraji nové motorové jednotky Regionova. Královéhradecký kraj se stane po Zlínském a Karlovarském kraji třetím v pořadí, kde na území České republiky budou sériové jednotky Regionova zařazeny do pravidelného provozu s cestujícími. V pátek 12. května jednotka Regionova přitom získala oficiální schválení Drážního úřadu pro neomezený provoz s cestujícími v české železniční síti. Její technicko - provozní dokumentace je tak kompletní.
České dráhy v tuto chvíli disponují již dvěma jednotkami Regionova - obě se zúčastnily pátečního slavnostního ceremoniálu a jako protokolární vlak na trase Praha Holešovice - Praha Masarykovo nádraží - Lužná u Rakovníka jely poprvé s cestujícími jako spřažená souprava. Jednalo se přitom o prototypovou Regionovu, která již jezdí od prosince loňského roku na území Středočeského kraje a první sériovou jednotku Regionova, kterou České dráhy převzaly oficiálně od výrobce - v pátek 5. května 2006. V těchto dnech se připravuje převzetí druhé sériové soupravy s tím, že obě budou 25. května předány do provozu ve Zlínském kraji a nasazeny na zdejších lokálních tratích jako Regionovy Zlínského kraje.
"Ve spolupráci s jednotlivými kraji využijeme jednotky Regionova jako pojízdný marketingový nástroj - jednoznačně svázaný s krajem, ve kterém vozí své cestující. Kromě již zavedeného názvu Regionova tak jednotky dostávají navíc do vínku přívlastek s názvem kraje, logo příslušného kraje a interiér doplní informační plochy s informacemi zajímavými pro nejen pro turisty a návštěvníky," říká o konceptu Regionovu Vaším krajem Jiří Kolář, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. České dráhy tak krajům vedle zajištění regionální dopravy nabídnou další přidanou hodnotu - zaměřenou jednoznačně na podporu turistického ruchu.
Na území Královéhradeckého kraje tak budou jednotky označeny jako Regionova Královéhradeckého kraje a do regionální dopravy vnesou další součásti konceptu Regionovou Vaším krajem:
· Logotyp Regionova doplněný na Regionova - Královéhradecký kraj.
· Na skříň motorového vozu bude umístěn logotyp Královéhradeckého kraje.
· Interiér motorové jednotky bude vybaven stojany a rámečky pro informační materiály o zajímavostech Královéhradeckého kraje. Do nich je možné umístit jak propagační letáčky, tak například mapu a další informační materiály.
České dráhy takto ve spolupráci s jednotlivými kraji takto vybaví a upraví všech 20 jednotek, které letos mají být nasazeny do provozu. Obdobné koncepty jsou úspěšně využívány v zahraničí, například ve Spolkové republice Německo, kde je veřejnost takto jednoznačně motivována k ekologicky šetrnému cestování vlakem.
V letošním roce nasadí České dráhy do provozu dvacítku nových, částečně nízkopodlažních, jednotek Regionova. Na přelomu roku 2006 a 2007 nasadí České dráhy na území Libereckého kraje do provozu třívozovou verzi jednotek Regionova. Ty budou složeny ze dvou motorových vozů a jednoho vloženého s nízkopodlažním nástupem. Zvýší se tak nejen přepravní kapacita, ale i dále zrychlí jízdní vlastnosti vlaku. S dodávkou dalších souprav se počítá v intervalu přibližně každý měsíc cca 2-3 soupravy. Poprvé v historii České dráhy neuvádějí do provozu pouze nový vlak. Součástí je také ucelený koncept propagace kraje, turistického ruchu a ekologické železniční dopravy nazvaný Regionovou Vaším krajem.
TECHNICKÉ INFORMACE O MOTOROVÉ JEDNOTCE REGIONOVA
Motorová jednotka REGIONOVA řady 814 - 914 vznikla zásadní přestavbou původního motorového vozu řady 810 a přípojného vozu řady 010. Ty od 70. let vyráběl podnik Vagónka Studénka a postupně se v počtu více než 670 kusů staly nejrozšířenější řadou železničních vozidel zajišťujících provoz na českých tratích. Společnost Pars nova navrhla motorovou jednotku REGIONOVA tak, že pro dvouvozovou jednotku využila jeden původní motorový a jeden přípojný vůz, které z více než 80 % přestavěla na zcela novou dvouvozovou soupravu - s průchodem na přivrácených čelech. Jednotka REGIONOVA se tak skládá z motorového vozu s jedním stanovištěm strojvedoucího, který je na opačné straně spojen s nízkopodlažním řídícím vozem opatřeným rovněž stanovištěm strojvedoucího. Po motorových vozech řady 843 se REGIONOVA stane dalším moderním vozidlem Českých drah, které díky řídícímu vozu umožní odbourat nezbytné objíždění soupravy v obratových stanicích což výrazně zvyšuje efektivitu provozu a celkovou operabilitu soupravy.
Kromě vyšší efektivity provozu díky využití koncepce motorový + řídící vůz charakterizují motorovou jednotku REGIONOVA následující konstrukční řešení:
Skříně vozů
Na vozidlech jsou dosazena laminátová čela s pevnostní konstrukcí zvyšující pasivní bezpečnost stanoviště strojvedoucího. Přivrácená plochá čela obou vozidel jsou opatřena dveřmi a přechodovým můstkem krytým dvojitým měchem. Na vnitřní straně těchto čel jsou na motorovém voze umístěny skříně pro umístění elektrického rozvaděče a vzduchové výzbroje, na voze řídícím pak odkládací prostory pro personál. V motorovém voze jsou dosazeny předsuvné elektropneumatické dveře se sklopnou stupačkou a ochranami proti přivření. V řídícím voze je 50 % podlahové části vozu řešeno jako nízkopodlažní s nástupem dvoukřídlými předsuvnými dveřmi ovládanými tlačítky. Skříně obou vozů jsou osazeny pevnými a polospouštěcími okny s dvojitým zasklením determálními skly.
Prostory pro cestující
V motorovém voze je celý prostor mezi prosklenými příčkami využit pro přepravu cestujících. Od nástupních prostor je oddělen křídlovými prosklenými dveřmi. Je vybaven čalouněnými sedadly s hlavovými a loketními opěrkami. Nad sedadly jsou umístěny příčné zavazadlové police s plastovou výplní, pod okny stolky a odpadkové koše. Nad příčkami jsou umístěny panely informačního systému, středem stropu probíhá osvětlovací kanál. V řídícím voze jsou dva oddíly pro cestující, oddělené od nástupního prostoru prosklenými dveřmi. Zadní prostor je vybaven obdobně jako motorový vůz, v předním prostoru pro cestující jsou trojsedadla v uspořádání za sebou, nad retenční nádrží u stěny WC pak čtyřsedadlo. Na levé straně tohoto oddílu je jedno plnohodnotné sedadlo a jedno sedadlo nouzové sklopné, nad sedadly podélné zavazadlové police. V nízkopodlažní části je umístěna buňka WC, vybavena i pro použití osobami se sníženou pohyblivostí . Je tvořena sendvičovými stěnami, posuvné dveře s elektrickým pohonem jsou ovládány tlačítky. Je vybavena uzavřeným systémem EVAC. Součástí vybavení je fotobuňkou ovládané vypouštění vody do umyvadla s ohřevem, přebalovací deska pro nemluvňata , madla a tlačítka nouzového volání pro použití WC i vozíčkáři. V nízkopodlažní části jsou umístěny čtyři dvojice sklopných sedadel, u bočních stěn opatřeny zádržnými systémy pro zajištění vozíků, kočárků příp. jízdních kol.
Stanoviště strojvedoucího
Stanoviště strojvedoucího je odděleno od nástupního prostoru (motorový vůz) příp. prostoru pro cestující (řídící vůz) lomenou příčkou s prosklenými dveřmi. Je složeno z laminátových dílů obložení a stolků, v obložení na levé straně je vytvořeno nouzové sedadlo, na pravé straně pak prostor pro dosazení elektrického vařiče a chladničky. Do písmene U tvarovaný pult obsahuje displeje řídícího a informačního systému , zobrazovací jednotku elektronického rychloměru, ovládací panel radiostanice, kontrolér trakce a přídavné brzdy, tlačítkovou volbu automatické regulace rychlosti a další ovládací a signalizační prvky. Nad čelním sklem je protisluneční roleta s motorickým pohonem. Elektrický stěrač je vybaven cyklovačem. Stanoviště je vybaveno odpruženou sedačkou s hlavovou a loketními opěrkami.
Trakce
Hnací soustrojí tvoří šestiválcový ležatý přeplňovaný motor Tedom (Liaz) M 640 SE o výkonu 242 kW ve spojení se čtyřstupňovou hydromechanickou převodovkou Voith Diwa. Regulátor vstřikovacího čerpadla motoru využívá tzv. akční člen a jak motor, tak i převodovka jsou ovládány řídícím systémem vozu. Výfukové potrubí motoru je vyvedeno pod vozem do skříně vzduch.výzbroje v zadní části vozu, kde je umístěna i vyrovnávací nádrž chlazení. V chladiči AKG s hydrostatickým pohonem ventilátoru je chlazen okruh motoru a převodovky, je chlazen plnící vzduch motoru a olej hydrostatiky. Na odpruženém rámu jsou umístěny pomocné pohony (kompresor 3DSK 75, generátory dobíjení baterie a kompresor klimatizace), poháněné od motoru kloubovým hřídelem se spojkou. Jsou dosazeny zesílené nápravy, pro které je upravena i původní nápravová převodovka NKR16, umožňující využití retardéru hydromechanické převodovky.
Vytápění, větrání
Topení v obou vozech soupravy je teplovodní s rozvody radiátory podél stěn, opatřenými nerezovými kryty. Každý vůz má vlastní teplovodní agregát Hydronic 35 s možností temperování a předehřevu vozu. V motorovém voze je využíváno odpadní teplo motoru prostřednictvím chladící soustavy. V nízkopodlažní části řídícího vozu jsou navíc umístěna dvě teplovodní topení typu 4V4, vhánějícími do prostoru dle potřeby teplý vzduch při nástupu a výstupu cestujících. Stanoviště strojvedoucího jsou klimatizována, výměník na stanovišti slouží zároveň k ofukování čelního skla.
Vzduchová výzbroj, brzda
Jednotka je vybavena samočinnou brzdou DAKO s elektricky řízeným brzdičem DAKO BSE, ovládaným ze stanoviště strojvedoucího pákou jízdního kontroléru. Přídavná brzda je rovněž ovládána pákovým kontrolérem. Oba vozy jsou vybaveny záchrannou brzdou DAKO PZ4 , vypouštěcí ventil je umístěn na řídícím voze. Pro zjednodušení údržby je většina komponentů vzduchové výzbroje a brzdy panelizována, soustředěná do skříně vzduchové výzbroje na motorovém voze.
Elektrická výzbroj
Souprava má společnou baterii, umístěnou na motorovém voze, rozdělenou na provozní a startovací, obě dobíjené alternátory. Pro dobíjení baterie z vnější sítě 230V slouží statický měnič. Vnější osvětlení je na každém čele tvořeno trojicí halogenových reflektorů a dvojicí červených pozičních světel, vnitřní je zářivkové umístěné ve středových tunelech. Jednotka je vybavena elektronickým rychloměrem, zařízením KBS-E, radiostanicí VS47 a řídícím systémem INTELO. Všechny komponenty (mimo radiostanice) jsou umístěny na motorovém voze ve skříni elektrického rozvaděče, ovládací panel topení a osvětlení pro obě vozidla je přístupný obsluze jednotky. Řídící systém umožňuje ovládání až tří spojených souprav z jednoho stanoviště. Důraz je kladen na diagnostiku - palubní pro informaci strojvedoucího a servisní se stahováním dat prostřednictvím WI-FI . Souprava je vybavena audiovizuálním informačním systémem s vnějšími a vnitřními informačními tabulemi. Využití technologie WI-FI umožňuje plnění dat on-line z internetu/intranetu ČD a to jak pro informační systém, tak i pro jízdní řád a může být využíváno i pro stahování dat potřebných pro údržbu.
Nové motorové jednotky REGIONOVA jsou ideálním řešením, které v podmínkách železnice v České republice přináší možnost masového zvýšení komfortu cestování na lokálních a regionálních tratích. Přispívají k tomu také ve srovnání s jinými obdobnými vozidly pro regionální tratě (například z provenience západoevropských výrobců) nesrovnatelně nižší (přibližně čtvrtinové) pořizovací náklady, a to při nabídce cestovního komfortu a moderních technologií plně odpovídajícím standardům EU.
TOPlist
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak hodnotíte služby poskytované v ČD-Centru Pardubice hl.n.?(známkujte jako ve škole)

1 43.9% (87)
2 16.7% (33)
3 12.1% (24)
4 12.1% (24)
5 15.2% (30)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.